Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató

 • Tájékoztatás minősített szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokról

  2017-05-19 14:45

  Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket és az érintett feleket, hogy a NISZ Zrt. által nyújtott minősített elektronikus aláírás és időbélyegzés szolgáltatások kapcsán több változás is várható a közeljövőben, a vonatkozó jogszabályi előírások miatt.

  Az elmúlt másfél évben jelentősen megváltozott az e-aláírással kapcsolatos szolgáltatások jogszabályi háttere. 2016. július 1-vel hatályát vesztette az elektronikus aláírásról szóló 2001./XXXV. törvény (Eat.), helyette új jogszabályok léptek életbe: a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (eIDAS), valamint az e-ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015./CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.). Az új jogszabályi előírások egyike, hogy elektronikus dokumentumok jogi személy általi hitelesítésére  2016. július 1-től – az addigi szervezeti aláírás helyett – elektronikus bélyegzőt kell használni. Egy másik fontos előírás, hogy az Eat. szerinti minősített szolgáltatók kötelesek megszerezni az eIDAS szerinti minősített státuszt, ha ezen szolgáltatásaikat a továbbiakban is nyújtani kívánják.

  Mivel 2016. július 1-én még nem zárult le az eIDAS alapján szükségessé vált jogharmonizációs eljárás, ezért a minősített elektronikus bélyegző szolgáltatás nyújtására, illetve az eIDAS szerinti minősített státusz megszerzésére ekkor még nem volt mód.

  Ezen körülményekre tekintettel az E-ügyintézési tv. 110 §-a egy átmeneti időszakra - 2017. június 30-ig - haladékot adott az Eat. szerinti minősített szervezeti aláíró tanúsítványok kiadására, illetve a minősített időbélyegzés nyújtására és ezek használatára nemzeti szinten, ez az időszak azonban hamarosan véget ér.

  Az eIDAS is megfogalmazott hasonló átmeneti rendelkezéseket: az 51. cikk (3) pontja szerint a természetes személyek részére minősített aláíró tanúsítványt kibocsátó szolgáltatónak legkésőbb 2017. június 30-ig úgynevezett megfelelőség-értékelési jelentést kell benyújtania a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH), hogy folytathassa tevékenységét.

  Az átmeneti időszakban a NISZ Zrt., mint jogszabályokban kijelölt kormányzati hitelesítés szolgáltató megtette a szükséges előkészületeket azért, hogy a szolgáltatások folytonosságát biztosítsa, és ahogy korábbi közleményünkben már jeleztük, 2017. május 2-án bejelentést tett  az NMHH-nak minősített elektronikus aláírás és elektronikus bélyegzés célú tanúsítványokkal kapcsolatos szolgáltatások, valamint minősített időbélyegzés szolgáltatás nyújtása, illetve az eIDAS szerinti minősített státusz megszerzése érdekében. Bízunk benne, hogy a bejelentéssel együtt benyújtott megfelelőség-értékelési dokumentumok alapján - a hatósági eljárás határidejét is figyelembe véve – az NMHH az átmeneti időszak végéig, azaz legkésőbb 2017. június 30-ig megadja az eIDAS szerinti minősített státuszt a NISZ Zrt. és szolgáltatásai részére.

  Pozitív hatósági döntés esetén a NISZ Zrt,. biztosítja minősített szolgáltatásainak folytonosságát az ügyfelei részére, az alábbiak szerint:

  1. A természetes személyeknek kibocsátott, minősített e-aláírás célú tanúsítvány szolgáltatás kapcsán (ideértve a közületi ügyfeleknek kiadott munkatársi, ügyintézői illetve kiadmányozói tanúsítványokat, valamint az állampolgároknak az eSzemélyire kiadott aláíró tanúsítványokat) jelen közleményben tájékoztatjuk ügyfeleinket és az érintett feleket a változásokról, valamint arról, hogy a megkötött szolgáltatási, illetve előfizetői szerződésekben hivatkozott régi szabályzatainkat új szabályzatok váltják fel:
   • a HSZSZ-M és HR-MTT szabályzatok helyébe a BSZ-MTT és BR-MTT szabályzatok lépnek
   • a HSZSZ-ESZIG és HR-ESZIG szabályzatok helyébe a BSZ-ESZIG és BR-ESZIG szabályzatok lépnek
   • az ÁSZF-PKI dokumentumot az ÁSZF-GOVCA dokumentum váltja fel

   A régi szabályzatok hatályos verziói, valamint az új szabályzatok hamarosan hatályba lépő verziói megtekinthetők honlapunk "Szabályozási dokumentumok" menüpontjában, illetve azon belül a "Tervezett szabályozási dokumentumok" pont alatt. Az új szabályzataink várhatóan még 2017. június 30. előtt hatályba lépnek; a pontos dátum az eIDAS szerinti minősített státusz megszerzésének függvénye, melyről honlapunkon külön közleményben fogunk tájékoztatást adni. 

   Az új szabályzatok elfogadása esetén ügyfeleinknek nincs teendőjük; a szolgáltatást folyamatosan biztosítja számunkra a NISZ Zrt, az új szabályzatok szerint. Azon ügyfeleink, akik az új szabályzatokat nem fogadják el, jogosultak a szerződésüket felmondani, az ÁSZF-PKI 4.3 pontja szerint.
    
  2. A minősített időbélyeg szolgáltatás kapcsán tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szolgáltatás folyamatossága biztosított lesz mind a közületi ügyfelek, mind az eSzemélyihez kapcsolódóan az állampolgárok részére, a régi szabályzatainkat felváltó új szabályzataink szerinti feltételekkel:
   • a HSZSZ-M és ISZR szabályzatok helyébe az IBSZ és IBR szabályzatok lépnek
   • az ÁSZF-PKI dokumentumot az ÁSZF-GOVCA dokumentum váltja fel

   A szabályzatok elérhetőségére, valamint ezek hatályba lépésére és elfogadására az 1) pontban leírtak az irányadók.

   Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a szabályzatok megváltozásán túl a minősített időbélyegzés szolgáltatás kapcsán olyan műszaki jellegű módosítások is várhatók (új szolgáltatói tanúsítványok, módosuló időbélyeg formátum), melyek a közületi ügyfeleinket érinthetik. Ezen műszaki módosításokról a honlapunkon külön közleményt fogunk megjelentetni a közeljövőben, emellett a közületi előfizetőinket közvetlenül is megkeressük elektronikus levélben és tájékoztatjuk őket a részletekről, valamint a módosítások életbe lépésének várható dátumáról.
    
  3. A közületi ügyfeleinket érintő, minősített szervezeti aláíró tanúsítvány szolgáltatás kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelenleg használt tanúsítványokat a NISZ Zrt. a fentiekben jelzett jogszabályi előírások miatt 2017. június 30-án vissza kell, hogy vonja, így ezek a tanúsítványok a továbbiakban nem használhatók! A visszavonást megelőzően, a szolgáltatás folytonossága érdekében a NISZ Zrt. a szervezeti aláíró tanúsítványok helyett díjmentesen új, minősített, bélyegzés célú tanúsítványokat fog kiadni oly módon, hogy a „tanúsítvány csere” az előfizetőknek a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjon: a tanúsítványt ugyanahhoz a kulcspárhoz állítjuk ki, amelyet előfizetőink jelenleg is használnak, az új tanúsítvány pedig letölthető lesz a honlapunkról. A tanúsítvány cseréről és annak részleteiről a szolgáltatás előfizetőit a közeljövőben közvetlenül, elektronikus levélben is értesítjük. A levél tartalmazni fog egy megállapodás-tervezetet a tanúsítvány cseréről; amennyiben ezt az előfizetők elfogadják, és cégszerűen aláírva visszaküldik a NISZ Zrt-nek legkésőbb 2017. június 20-ig, úgy - pozitív hatósági döntés esetén - a NISZ Zrt. ki fogja állítani az új, bélyegzés célú tanúsítványokat június 26-ig, és e-mailben értesítést küld, hogy az adott tanúsítvány letölthető a honlapról. Június 26-tól június 30-ig öt munkanap fog rendelkezésre állni az előfizetők számára, hogy a régi tanúsítványokat lecseréljék a rendszereikben az új, minősített, bélyegzés célú tanúsítványokra.

  Bővebb felvilágosítás a NISZ Zrt. PKI Ügyfélkapcsolati Iroda (06 1) 795-7200 telefonszámán illetve az info@hiteles.gov.hu e-mail címen kérhető.