Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató

 • Elindultak az új, nem minősített bizalmi szolgáltatások

  2017-03-21 17:18

  A NISZ Zrt., mint a jogszabályokban kijelölt kormányzati hitelesítés szolgáltató 2017. március 20-án elindította a 910/2014-es EU-rendelet (eIDAS) szerinti új, nem minősített elektronikus aláírás és elektronikus bélyegzés célú tanúsítványokkal kapcsolatos szolgáltatásait, amelyek lényegében a korábbi, fokozott biztonságú hitelesítés-szolgáltatásainkat váltják fel.

  Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2016. július 1-jén hatályba lépett a 910/2014-es EU-rendelet (eIDAS)*, amely egységes jogi szabályozást vezetett be az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások piacán az Unió területén. Az eIDAS hatályba lépésével megváltozott a hazai jogszabályi környezet is, hatályon kívül helyezték az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényt és rendeleteit, helyettük új jogszabályok – elsősorban az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) és rendeletei – léptek hatályba.

  A jogszabályok változása miatt a hitelesítés-szolgáltatóknak meg kellett szüntetniük a korábbi hitelesítési szolgáltatásaikat, majd újra kellett indítsák azokat ún. „bizalmi szolgáltatásként”, az új jogszabályi előírásoknak megfelelően. Erre tekintettel 2017. március 20-án társaságunk is elindította az új, nem minősített bizalmi szolgáltatásait, melyek lényegében a korábbi fokozott biztonságú hitelesítés-szolgáltatásainkat váltják fel.

  Az új, nem minősített bizalmi szolgáltatások keretében fokozott biztonságú elektronikus aláíráshoz vagy fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőhöz lehet tanúsítványokat igényelni. Ezáltal a szolgáltatásaink felhasználói teljesíthetik az új jogszabályok előírásait, amelyek szerint elektronikus aláírása csak természetes személynek lehet, míg egy szervezet által kibocsátott elektronikus dokumentum hitelesítésére  - a korábbiakban használt szervezeti aláíró tanúsítvány helyett - elektronikus bélyegzőt kell használni. Mivel nem minősített szolgáltatásról van szó, a tanúsítványokat alapesetben szoftveresen, p12 kiterjesztésű fájlban adjuk át ügyfeleinknek, aláírást/bélyegzőt létrehozó eszköz nélkül.

  A 910/2014-es EU rendelet (eIDAS) szerint az elektronikus aláírás és az elektronikus bélyegző joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg csak azért, mert az elektronikus formátumú, illetve nem felel meg a minősített elektronikus aláírásra / elektronikus bélyegzőre vonatkozó követelményeknek. A fokozott biztonságú elektronikus aláírás/bélyegző alkalmas az aláíró/bélyegzőt létrehozó azonosítására, illetve garantálja az elektronikus dokumentum hitelességét és sértetlenségét.

  A NISZ Zrt. új, nem minősített bizalmi szolgáltatásaira vonatkozó információkat az alábbi három publikus szabályzat írja le, a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a nemzetközi szabványok és ajánlások szerint:

  • Általános Szerződési Feltételek a NISZ Zrt. kormányzati hitelesítés szolgáltatásaihoz (ÁSZF-GOVCA)
  • Bizalmi Szolgáltatási Rend nem minősített elektronikus aláírás és elektronikus bélyegzés célú tanúsítványokhoz (BR-NMT)
  • Bizalmi Szolgáltatási Szabályzat nem minősített elektronikus aláírás és elektronikus bélyegzés célú tanúsítványokhoz (BR-NMT)

  Fenti dokumentumok mindenkor hatályos (és hatályát vesztett) változatai megtalálhatók a honlapunk „Szabályozási dokumentumok” menüpontjában.

  Az új szolgáltatásokat a NISZ Zrt. az ÁSZF-GOVCA 2.2.1 fejezete alapján a különböző állami intézmények, szervezetek, hivatalok, illetve ezek háttérintézményei, valamint az állami tulajdonú társaságok, az önkormányzati tulajdonú szervezetek, intézmények, társaságok és ezek háttérintézményei („közületi ügyfelek”) részére nyújtja; magánszemélyek vagy társaságok részére nem.

  Az új, nem minősített bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó további tájékoztatásért, a tanúsítványok igénylésének menetéről, valamint aktuális díjainkról Ügyfélkapcsolati Irodánkban érdeklődhetnek, honlapunk „Kapcsolat” menüpontja szerinti elérhetőségeken.

  *Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014.07.23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről