Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató

 • Minősített elektronikus aláírás az új személyazonosító igazolvánnyal

  2016-05-27 09:04

  Az elektronikus tárolóelemmel ellátott személyazonosító igazolvány (eSzemélyi) megkapta a biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (BALE) tanúsítást, ezáltal a 2016. május 27-től igényelt eSzemélyivel már minősített elektronikus aláírást lehet létrehozni.

  A minősített elektronikus aláírás a legszélesebb körben alkalmazható aláírás típus. A 910/2014/EU Rendeletnek (eIDAS) és a 2015. évi CCXXII. törvénynek köszönhetően határon átnyúló ügyekben is alkalmazható. A minősített elektronikus aláírás létrehozásának feltétele, hogy a kulcshordozó eszköz (vagyis maga az eSzemélyi) BALE tanúsítással rendelkezzen.

  2016. május 27-től teljesülnek az elektronikus aláírásról szóló 2001./XXXV. törvényben a biztonságos aláírás létrehozó eszközre (BALE) és ennek megszemélyesítésére előírt feltételek az eSzemélyi e-aláírás szolgáltatása tekintetében. Ezek alapján az eSzemélyihez 2016. május 27. után igényelt e-aláírás funkcióval minősített elektronikus aláírás, az ezt megelőző időszakban igényelt e-aláírás funkcióval minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú e-aláírás hozható létre.

  A polgári perrendtartásról szóló törvény 196. § (1) bekezdés f) pontja szerint mind a két aláírás lehetőséget ad arra, hogy az állampolgárok magánjogi vagy közigazgatási jogügyleteikben elektronikusan tehessenek teljes bizonyító erejű magánokiratnak megfelelő joghatással bíró jognyilatkozatokat.  Így tehát az e-Személyihez május 27.  előtt igényelt e-aláírás funkció lényegében ugyanúgy használható Magyarország területén, mint a minősített elektronikus aláírás. Ennek megfelelően azon állampolgároknak, akik az eSzemélyihez kapcsolódóan korábban - 2016.01.01. és 2016.05.26. között – kötöttek szerződést az e-aláírás szolgáltatásra, lehetőségük lesz tovább használni a jelenlegi tanúsítványukat.