Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató

 • Elektronikus aláírás az új személyazonosító igazolványokhoz

  2016-01-07 16:11

  A 2016. január 1-től  bevezetett új,  tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolványhoz az állampolgárok elektronikus aláírás szolgáltatást is igényelhetnek.
  A szolgáltatást jogszabályi kijelölés alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nyújtja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a járási hivatalok (okmányirodák, kormányablakok) közreműködésével.

  Az új, elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványhoz (eSZIG) az állampolgárok önkéntesen elektronikus aláírás szolgáltatást igényelhetnek, mivel az igazolvány biztonságos tárolóeleme (chip) támogatja az e-aláírás funkciót. A szolgáltatás lehetővé teszi az elektronikus dokumentumok természetes személy által történő elektronikus aláírását, így az igazolvány felhasználható lesz az e-ügyintézésre úgy a közigazgatási folyamatokban, mint a magánjogi eljárásokban. Az eSZIG-hez kapcsolódó e-aláírás úgynevezett minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak felel meg.

  Az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó szolgáltatást a NISZ Zrt. mint kormányzati hitelesítés- szolgáltató nyújtja, az egyes, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet 5/b.) pontjának 7./C. §-a szerinti kijelölés alapján, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvénynek megfelelően. A szolgáltatásban közreműködik a KEKKH is a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C §-a alapján,  valamint az okmányirodák és a kormányablakok is a  személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelően.

  Az eSZIG-hez kapcsolódó e-aláírás szolgáltatást az állampolgárok személyesen igényelhetik az okmányirodákban vagy kormányablakokban. Az igény benyújtható az új személyazonosító igazolvány igénylésével együtt, vagy akár utólag, amikor az állampolgár már rendelkezik elektronikus tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal. Az igényléskor – a jogszabályi előírásokra tekintettel – az ügyintéző rögzíti és ellenőrzi az állampolgár személyes adatait, lezárt borítékban átadja számára a szolgáltatás használatához szükséges PIN-kódot és visszavonási jelszót, és egyúttal a szolgáltatási szerződés is megkötésre kerül. Ezt követően az elektronikus aláíráshoz tartozó kulcspárt a NISZ Zrt. megbízásából - a jogszabályi követelményeknek megfelelően – a KEKKH állítja elő az igazolvány biztonságos tárolóelemén. Ezzel egyidejűleg a NISZ Zrt. kiállítja az e-aláírás használatához szükséges tanúsítványt is, melynek érvényességi ideje 2 év, amennyiben a kibocsátás időpontjában az eSZIG érvényességéből is legalább 2 év van hátra; ellenkező esetben a tanúsítvány érvényességének vége megegyezik az eSZIG lejárati dátumával. A szolgáltatást az állampolgárok díjmentesen vehetik igénybe.

  Az eSZIG e-aláírás funkciójával kapcsolatos további információk, úgymint az e-aláírás használatához szükséges technikai feltételek, a tanúsítvánnyal kapcsolatos korlátozások, a szerződő felek jogai és kötelességei, az itt letölthető Tájékoztatóban találhatók.

  Teljes körű tájékoztatást honlapunk ESZIG E-ALÁÍRÁS INFORMÁCIÓK menüpontja tartalmaz.

  Bővebb felvilágosítás a Kormányzati Ügyfélvonal 1818-as telefonszámán illetve a 1818@1818.hu email címen kérhető.