Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató

 • Megrendelés

  2013-07-09 10:55

  Tanúsítvány

  Megrendeléshez kérjük, töltse ki megrendelő-regisztrációs űrlapunkat, valamint aláró és bélyegzés célú tanúsítvány megrendelése esetén a meghatalmazást. E-ügyintézést biztosító szerv kiadmányozást végző ügyintézője részére szükséges egy nyilatkozat kitöltése is a kiadmányozási jogosultságról:

  A kitöltött, aláírt megrendelő űrlapot (és a meghatalmazást, ill. a kiadmányozási jogosultságról szóló nyilatkozatot) kérjük, e-mailben vagy faxon juttassa el Ügyfélkapcsolati Irodánkba a megrendeléshez szükséges csatolmányokkal együtt:

  e-mail: info@hiteles.gov.hu

  fax: +36-1-795-0100

  A regisztrációs folyamat lépései általánosságban a következők:

  1. Az igénylő (Aláíró vagy Előfizető kapcsolattartója) kitölti a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott Tanúsítvány-megrendelő és regisztrációs űrlapot, saját kezűleg aláírja, majd aláíratja az Előfizető cégjegyzésre jogosult vezető(i)vel is, és végül az Ügyfélkapcsolati Iroda részére átadja személyesen, vagy megküldi (elektronikus) levélben, vagy faxon a Szolgáltató által kért csatolmányokkal együtt (pl. aláírási címpéldány és szervezetet igazoló hitelesített dokumentum). Aláíró és bélyegzés célú tanúsítványok megrendelése esetén minden esetben ki kell tölteni egy meghatalmazást is. A meghatalmazás köre szabadon korlátozható, ha pl. előfizető képviseletre (cégszerű aláírásra) jogosult személye nem kívánja megadni a jogosultságot meghatalmazottnak a megrendelőlapok cégszerű aláírására.
  2. A regisztrációs űrlapot, valamint csatolmányait a Szolgáltató Ügyfélkapcsolati Irodája ellenőrzi, és szükség esetén hiánypótlást kér. Hiánytalan igénylés esetén Szolgáltató gondoskodik az előfizetői szerződés előkészítéséről, a szükséges ellenőrzésekről.
  3. Szolgáltató az előkészített előfizetői szerződést elektronikus úton elküldi Előfizető részére, majd annak Előfizető általi aláírása után szintén elektronikus úton (szkennelve) visszaküldi Szolgáltatónak.
  4. Szolgáltató intézkedik az előfizetői kulcspár és a tanúsítvány elkészítéséről (igény esetén az aláírás-létrehozó eszközzel együtt).
  5. Az előfizetői tanúsítvány elkészültével értesíti az Aláírót és egyezteti vele a tanúsítvány és az Előfizetői Szerződés átvételének módját.

  A megrendeléshez csatolandó dokumentumok:

  • Szervezetet igazoló hiteles dokumentum (gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat – papír vagy elektronikus formában, vagy alapító okirat, költségvetési intézmények esetén alapító okirat vagy Magyar Közlöny eredeti vagy hitelesített példánya, vagy törzskönyvi kivonata)
  • A szervezet képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya

  Időbélyegzés

  Az időbélyeg az elektronikus dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt, vagy azzal logikailag összekapcsolt olyan adat, amely igazolja, hogy az elektronikus dokumentum az időbélyegzés időpontjában változatlan formában létezett. Az időbélyegzés szolgáltatás során az elektronikus dokumentumhoz időbélyeget csatolunk, mely időbélyeg a dokumentum tartalmához technikailag úgy kapcsolódik, hogy azon az igazolás kiadását követő minden módosítás érzékelhető.

  Amennyiben igénybe szeretné venni időbélyegzés szolgáltatásunkat, kérjük, Ügyfélkapcsolati Irodánk elérhetőségein jelezze igényét.