Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató

  • Időbélyegzés szolgáltatás

    2013-07-09 11:52

    Az időbélyeg az elektronikus dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt, vagy azzal logikailag összekapcsolt olyan adat, amely igazolja, hogy az elektronikus dokumentum az időbélyegzés időpontjában változatlan formában létezett. Az időbélyegzés szolgáltatás során az elektronikus dokumentumhoz időbélyeget csatolunk, mely időbélyeg a dokumentum tartalmához technikailag úgy kapcsolódik, hogy azon az igazolás kiadását követő minden módosítás érzékelhető.

    Amennyiben igénybe szeretné venni időbélyegzés szolgáltatásunkat, kérjük, Ügyfélkapcsolati Irodánk elérhetőségein jelezze igényét.