Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató

 • Tájékoztatás a megyék vármegyére történő átnevezésével kapcsolatban

  2022-11-23 09:42

  Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása (2022. július 19.) 4. cikk a) pont szerint a megyék hivatalos megnevezése 2023. január 1-től vármegye. Tekintettel arra, hogy több, a NISZ Zrt. kormányzati hitelesítésszolgáltatása mint bizalmi szolgáltatás (a továbbiakban GovCA) keretében kibocsátott tanúsítványban szerepel a „megye” kifejezés (pl. a megyei kormányhivatalok, rendőrkapitányságok stb. aláíró vagy bélyegzőtanúsítványai), az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket.

  Figyelembe véve a bizalmi szolgáltatásokra irányadó követelményeket (melyek szerint tanúsítványnak az abban foglalt adatokat a valóságnak megfelelően kell tartalmaznia), a GovCA szakmai egyeztetést kezdeményezett a bizalmi szolgáltatások hatósági felügyeletét ellátó Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (a továbbiakban NMHH) az érintett tanúsítványok életciklusáról, azaz arról a kérdésről, hogy a „megye” kifejezést tartalmazó tanúsítványokat szükséges-e cserélni „vármegye” kifejezést tartalmazó tanúsítványra 2023. január 1-ével.

  Az NMHH GovCA-nak megküldött tájékoztatása értelmében az Alaptörvény módosításának 3. cikke szerinti átmeneti rendelkezés alapján „a 2022. december 31. előtt kibocsátott tanúsítványokban a megyére utaló elnevezés az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően a vármegyére való utalásként továbbra is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható, de legfeljebb az érintett tanúsítványok érvényességének megszűnéséig.

  A fentiekre tekintettel a GovCA az érintett („megye” kifejezést tartalmazó) tanúsítványok cseréjét – követve az eddigi partneri együttműködés elveit és a kialakított folyamatokat – továbbra is az adott tanúsítvány lejáratát megelőző 30 napban tudja elvégezni.

  Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a lejárat előtt 30 nappal a GovCA által küldött értesítést követően igényeljék az új, „vármegye” kifejezést tartalmazó tanúsítványokat.