HSZSZ-ESZIG és HR-ESZIG szabályzatok módosulása

2016-04-28 11:28

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. módosítja az új, tárolóelemmel ellátott személyazonosító igazolványok (eSZIG) e-aláírás szolgáltatásaira vonatkozó szabályzatait, melyek 2016.05.27-től kiegészülnek az okmánynak – mint biztonságos aláírás-létrehozó eszköznek – a BALE tanúsítására vonatkozó információkkal. A módosított szabályzatok 2016.05.27-i hatályba lépésétől kezdődően igényelt eSZIG-gel az állampolgárok minősített elektronikus aláírást tudnak létrehozni.

Részletek »

Általános Szerződési Feltételek és egyéb szabályzatok módosulása

2016-04-18 14:38

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. módosítja a PKI Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, amely 2016.05.15-től kiegészül egy új alfejezettel (4.1.4 pont), mely a Szolgáltató és az ügyfelek közötti előfizetői szerződések egyoldalú módosításának feltételeit szabályozza. Emellett a NISZ Zrt. az új, tárolóelemmel ellátott személyazonosító igazolványokhoz (eSZIG) 2016.05.15-től minősített időbélyegzés szolgáltatást is nyújt, emiatt szintén szükségessé vált az ÁSZF-PKI kiegészítése, valamint a kapcsolódó szabályzatok - Időbélyegzés Szolgáltatási Rend (ISZR) és a Szolgáltatási Szabályzat (HSZSZ-M) - módosítása.

Részletek »

Elektronikus aláírás az új személyazonosító igazolványokhoz

2016-01-07 16:11

A 2016. január 1-től  bevezetett új,  tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolványhoz az állampolgárok elektronikus aláírás szolgáltatást is igényelhetnek.
A szolgáltatást jogszabályi kijelölés alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nyújtja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a járási hivatalok (okmányirodák, kormányablakok) közreműködésével.

Részletek »

Tájékoztató tervezett karbantartásról

2015-11-05 13:46

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2015. november 7-én, szombaton, 20 és 21 óra között a http://hiteles.gov.hu címen elérhető honlapunkon karbantartási munkálatokat végzünk. A karbantartás során - a jelzett időszakon belül - néhány perces szolgáltatás kiesés várható.

Köszönjük megértésüket.

Részletek »

Változások szervezeti aláírással kapcsolatban

2015-07-31 13:32

2015. július 1-jétől a szervezeti aláíró tanúsítványokat 1 éves érvényességi idővel állítjuk ki.

Az Európai Unió 2014. nyarán fogadta el a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014 EU rendeletet, amely 2016. július 1-jétől kötelezően alkalmazandó lesz minden tagállamban, és gyakorlatilag ez lesz az elsődleges jogszabály a jelenleg hatályos, elektronikus aláírásról szóló 2001./XXXV. törvény helyett. A 910/2014 EU rendelet  alapján 2016. július 1-jétől jogi személy által kibocsátott elektronikus dokumentum hitelesítésére  - a most használt szervezeti aláíró tanúsítvány helyett - elektronikus bélyegzőt kell használni. Erre való tekintettel a szervezeti aláíró tanúsítványokat – melyeket korábban 2 éves érvényességi idővel adtunk ki – 2015. július 1-től 1 éves érvényességi idővel állítjuk ki.

Jelenleg folyamatban van az EU rendelet végrehajtására vonatkozó részletes, EU-s jogi aktusok megalkotása, valamint a hitelesítés szolgáltatással kapcsolatos hazai jogszabályok felülvizsgálata. Ezen jogharmonizációs tevékenységgel párhuzamosan folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket a szolgáltatásainkat érintő változásokról, hírekről.

Részletek »